Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

unicornmeat
12:57
japierdole jak to zupsko się teraz crashuje
unicornmeat
12:51
2017:i still do
unicornmeat
12:46
6752 be3d 500
all your enemies smile when you fall

June 23 2015

unicornmeat
10:33
9008 615e
Reposted fromwebomatic webomatic

June 22 2015

unicornmeat
19:24
2454 141e 500
Reposted bymimilasstulteestrachandimetyloaminawebomatic

June 19 2015

unicornmeat
20:53
Play fullscreen
some minds are better kept apart

June 11 2015

unicornmeat
23:19
5603 7888
unicornmeat
23:18
5597 1514
Reposted bypamieciodlegle pamieciodlegle
unicornmeat
23:14
23:13
unicornmeat
23:10
Too personal to post it on Facebook 

May 22 2015

unicornmeat
20:23
7612 d0f4 500
unicornmeat
20:23
7565 8d14 500
Reposted byOtek Otek

May 21 2015

unicornmeat
19:06
Sądzę, że powinnaś dalej żyć tak, jak żyłaś, zanim się poznaliśmy. Czerpać radość ze swoich zajęć. Nie można uwiesić się na szyi drugiego człowieka i podporządkować całego swojego jestestwa jemu. Każdy jest odrębną jednostką, ma swoje nadzieje, plany, marzenia. Możemy kochać, ale nie powinniśmy zapominać, że każdy jest w stanie żyć bez drugiego. Co zrobisz, kiedy odejdę? Albo ty zdecydujesz się mnie opuścić? Gorzko zapłaczesz i powiesz: " Nie mam nic, bo miałam tylko jego?"
— Gabriela Gargaś
Reposted fromkonwalia konwalia viakurwajegomac kurwajegomac

May 16 2015

unicornmeat
21:04
8139 b447 500

May 01 2015

unicornmeat
21:16
Chcieć kogoś to najgorsza z motywacji. Chcieć kogoś tak, że nawet ta osoba tego nie zaspokoi. Nie chce się już wtedy tego, co może rzeczywiście się wydarzyć. Chce się potencji.
— Kuba Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
unicornmeat
21:10
Muszę pogodzić się z tym, że są kobiety lepsze ode mnie. Nigdy nie będę miała pięknych włosów, a białą bluzkę zawsze poplamię. Taka już jestem.
Reposted fromthesmajl thesmajl viawloszka wloszka
unicornmeat
21:08
4739 9b2b 500
Reposted fromrol rol viavoty voty
21:04
4093 f347 500
unicornmeat
21:04
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl